Tjänster

Solceller

Att vara egen producent av el har blivit mångas verklighet idag och ett bra komplement för att hålla ner sin egen elförbrukning.
För att inte tala om elbilen framfart, så blir din solcellsanläggning en perfekt "bränslemack"

Vi har ett gott samarbete med många solcellsföretag och har monterat oräkneliga växelriktare genom åren.
Med det så är vi en pålitlig leverantör inom solcellsbranschen.
Det bästa med allt är att vi står för våran egen behörighet som man måste ha via Elsäkerhetsverket.